Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
BUDKAVLETÄVLING I LOHÄRAD
Vi hade en trevlig dag i Lohärad  då  hembygds-budkavlen gick av stapeln den 19/9. Solen sken och det var sommarvärme i luften fast det var så sent i september.
Vi mottogs med en välsmakande frukost i Loskälvagården, ett gammalt bondehemman som deras hembygdsföreningen efter många juridiska turer fick motta av allmänna arvsfonden 1994.
På gårdsplanen utanför huset blev vi hälsade välkomna och vi fick höra om bygdens och gårdens  historia . Till gården hörde ett gammalt brännvinsbränneri som av skicket att döma inte använts på de sista 100 åren. Användes gjorde däremot det moderna bränneri som blev dagens första utflyktsmål. Det var i en närliggande gård där kreatursdriften upphört, men där ladugården och uthusen byggts om till att innehålla bränneri och festlokal. Norrtelje brenneri AB heter företaget där man i en vacker kopparpanna destillerar frukt och bär som efter en lång lagringsprocedu säljs som "Roslagssnapsen, Grisslehamns Brennvin" m.fl. starka drycker. Verksamheten går så bra att den destillationspanna om 150 liter som nu används, ska bytas ut till en som klarar 600 liter. Allt detta berättade en entusiastisk, ungdomlig guide som när hon inte guidade skötte buteljering och  klistring av etiketter på de fyllda flaskorna.
    Dagens andra utflyktsmål var sjön som försvann. Efter en stunds vandring genom tät granskog stannade vi upp i en glänta i skogen där det fram till 1840 legat en liten sjö med namnet Markslätt. Men en dag det året hade folk i kringliggande gårdar hört ett dovt muller och senare fick man se att sjön var tömd på allt vatten. Kvar fanns bara en gyttjesamling där sjöns fiskar blev lättfångade för ortsborna.
     Man tror att det skett en rörelse i den stenblocksrika botten av sjön och att det dämed bildats ett utlopp som gjorde att allt vatten rann ut i den närliggande sjön Erken.
   Inför den avslutande kunskapstävlingen gjorde många anteckningar i tron  att frågorna, likt ett läxförhör, skulle handla om det som vi hört berättas under utflykten, Så blev det inte, även om frågorna handlade om sådant som berör svensk alkoholpolitik och svensk natur.
   Dagen avslutades med prisutdelning under de lummiga och fruktrika träden utanför Loskälvagården. Vinnare blev ett lag från Huddinge Hembygdsförening med vårt lag från Österåker på andra plats. I vårt lag deltog Anita Andrén, Mai-Britt Andersson och Ingemar Jansson.
Vi tackar Lohärads Hembygdsförening för en väl genomförd budkavle där god mat och dryck och ett ljuvligt väder ramade in arrangemanget.
 Ingemar Jansson
Bild 1  föreställer vår ungdomliga guide framför brännvinspannan.
Bild 2  är flaskan vari brännvinet säljs.
Bild 3  vi stär på den plats där Markslättssjön var som djupast när den fanns kvar.
Bild 4  är från vänster Mai-Britt, Ingemar & Anita.