Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Näsuddens naturresarvat
Dagen efter invigningen av det nya naturreservatet, lörd d 16/5, genomfördes  ”Föreningarnas dag” med 30-tal föreningar representerade på olika stationer.
ÖHF var företrädd vid  station nr 17. Där  handlade det om “Krigsbullret vid Kristenholem” d.v.s. en historisk återblick på åren 1516-1522 när danskarna hotade att landsätta trupper vid Näsudden, eller Kristenholmen som den då hette. Gudrun Vällfors utklädd till Kristina Gyllenstierna gjorde  förställningar med ett improviserat krönikespel om "Gulddraget år 1521" sekunderad av Björn Rondahl som ärkebiskop Trolle och Sören Norrby som dansken Sören Norby. Vädret var om möjligt ännu bättre denna dag och många hade hittat ut i det underbara vårlandskapet.

Hans von Matern