Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Åkerstorpsvandring 13/5 2009
Ett 20 tal medlemmar kulturvandrade i Åkerstorpsområdet  under ledning av Carl Göran Backgård kvällen den 13 maj. Synd att inte fler var med och lyssnade på Carl Görans intressanta berättelser om de gamla husen och vägarna som bildade Österåkers centrala delar för 100 år sedan och mer.
   Vi vandrade utmed kanalen och fick veta dess betydelse för samfärdseln till och från socknen innan bil och tågtrafik tog över. Vi blev visade det hus på nuvarande Vattenverksvägen där veterinären bodde,  och  hur det såg ut 1913 på en bild tagen då . Huset var uppfört av veterinär Hamlin som med motorcykel tog sig runt i socknen och botade sjuka djur.   Vi fick reda på vilka människor som bott och verkat i ett annat hus, på Värdshusvägen, där socknens första telefonväxel varit belägen, och vi blev visade var provinsialläkaren haft sin bostad och mottagning. Strax invid läkarens hus  finns det röda hus där apoteket legat. Praktiskt nära,  då man med receptet i handen behövde köpa ut  de medikamenter som doktorn ordinerat.
   Hade det varit 100 år tillbaks i tiden hade vi kanske avslutat vandringen med en kopp kaffe och bulle på det kafé som då  låg invid den gamla landsvägens öppningsbara bro  som korsade kanalen vid Åkersbro. Istället för att vi då kanske hade suttit vid de hemsnickrade borden och avtackat Carl Göran för en lärorik vandring fick vi nu göra det stående på den gamla landsvägen, där vi dock inte behövde flytta på oss för några passerande hästskjutsar.
Ingemar Jansson

1. Carl Göran med värdshuset i bakgrunden.
2. Grindar från 1896 tillverkade av smeden Naumberg som då bodde i huset.
3. Veterinär Hamlins hus på  Vattenverksvägen som det ser ut nu och som det såg ut 1916.