Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
ÖHF:s årsmöte 2009
Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte den 19 april i Vita huset.
35 medlemmar deltog. Sedvanliga punkter på dagordningen som t.ex. verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse avklarades snabbt under mötesordföranden Sven Hugossons rutinerade ledning.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Till valberedning omvaldes Anna-Carin Lindskog och nyvaldes Carl-Göran Backgård och Gunnar Winberg.
Under punkten Övriga frågor belyste Björn Pålhammar och Heather Robertson det hot som finns att exploatera den s.k. Domarringsbacken på Norrö, trots att det finns klara indikationer på att där finns ett fornmine.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att hos kommunen hemställa att området inte exploateras och att det fornminnesförklaras.
Nästa medlemsmöte, det s.k. höstmötet, hålls söndagen den 15 november 2009.
Efter mötet serverades kaffe och kaka. Därefter underhöll spelmanstrubaduren Hans Lind i nästan en timme med sång till dragspel, fiol och gitarr.
Han tolkade Allan Edwalls rika visskatt på ett såväl roande som medryckande och tankeväckande sätt.


Du kan läsa hela protokollet genom att klicka här