Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Invigningen den 2 april av den nya utställningen på hembygdsmuseet.

De som gjort utställningen:
Lennart Johansson, Hans von Matern, Ragnar Poijes, Jörgen Thulstrup, Hans Rockberg, Henry Olsson och Lars Broth
STORT INTRESSE FÖR HEMBYGDSMUSEETS UTSTÄLLNING DEL 2

Vid invigningen av den nya utställningen torsdagen den 2 april var intresset stort. Drygt 40 personer deltog. Visningen som var reserverad för inbjudna och medarbetare leddes av Jörgen Thulstrup som hälsade välkommen med några ord om den nya utställningen. Fotoblixtarna kom tätt när kommunalrådet Elisabeth Gunnars gratulerade föreningen till det lyckade resultatet och prisade de högt ställda ambitionerna. Så överräkte hon en blomma och förklarade utställningen öppnad. Blommor övelämnades även från Åkersberga bibliotek och Stockholms läns hembygdsförbund. Den påföljande söndagen, då museet öppnades för allmämheten, var intresset även stort. 58 personer besökte museet under de 4 timmarna man hade öppet.

Denna tillfälliga utställning på temat Österåkersbondens förvandling till industriarbetare och tjänsteman – 150 års näringslivsutveckling har delats upp i två delar. Den första delen, som belyser jordbruksutvecklingen, visades i Hembygdsmuseet mellan den 30 oktober 2007 till den 1 mars 2009. Den sågs av mer än 500 besökare.

Denna andra del av utställningen beräknas finnas tillgänglig här i Hembygdsmuseet fram till hösten 2010. Den omfattar följande teman:

Wira bruk - Smedby tegelbruk - Gruvorna i Österåker - Handel och småindustri - Sjöfarten - Österåkers näringsliv i dag.

Utställningen inleds med ett övergripande avsnitt innehållande:

Några milstolpar i Sveriges ekonomiska utveckling.

Vissa statistiska uppgifter med anknytning till näringslivets utveckling i Sverige och i Österåker.

Flertalet foton är hämtade i Hembygdsföreningens arkiv. Se även bildspelet från invigningen