Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Hembygdsmuseets temautställning del 2

Styrelsen har beslutat att utveckla Hembygdsmuseet, bl.a. genom tillfälliga utställningar på något relevant tema som rör Österåkers historia eller utveckling. Temat för de första utställningarna är ”Österåkersbondens utveckling till industriarbetare och tjänsteman – 150 års näringslivsutveckling”.  Detta tema har delats upp i två utställningar.  Den första, som behandlar jordbruksutvecklingen invigdes den 21 oktober 2007 och ska hålla på till någon gång i vår då den ska avlösas av del 2. Denna kommer att behandla övriga delar av näringslivsutvecklingen fram till modern tid.De olika teman som kommer att behandlas i denna andra del är Vira bruk, tegelbruken, gruvorna, sjöfarten, handel och industri samt näringslivet i dag.  Arbetet med de båda utställningarna genomförs av en grupp bestående av Jörgen Thulstrup (projektledare), Ann Olsson (del av tiden), Hans von Matérn, Allan Fahlström, Henry Olsson, Lennart Johansson och Ragnar Poijes (de tre senare har tillkommit för den andra delen).

Hans von Matérn