Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Babypromenad i Tuna
ÖHF har fått en ny ung målgrupp. Nyblivna mammor kan  via barnavårdscentralen få kontakt med andra som är hemma med sina spädbarn och träffas för promenader och fikastunder. "Tisdagsgruppen" i Tuna tog kontakt med undertecknad från ÖHF:s fornminneskommitté, trotsade snövädret den 25 november och fick en dos historiska kunskaper om sin hemtrakt på sin promenad.

Vi testade kulturstigen i häfte 1 som delas ut till alla ÖHF:s medlemmar nu i december. Mammorna var nöjda. Vad de slumrande bebisarna tyckte framgick inte, men de kanske blir aktiva i hembygdsföreningen så småningom. Andra pensionärer är välkomna att dela sina promenadturer i välkända kvarter med barnlediga föräldrar i övriga delar av Österåker!
Gudrun Vällfors