Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Stenhagen gammalt centrum i Österåker

Kulturvandringen i Stenhagen den 27 maj lockade ett tiotal deltagare. Promenaden leddes av Hans Rockberg som bl.a. visade oss före detta Sockenstugan som i dag är en privatbostad, vidare ett så kallat kubb-hus, samt "Fattigstugan" och Stenhagens handel. Bilden visar en grupp deltagare utanför "Fattigstugan", som nu inrymmer ÖHF:s hembygdsmuseum

Stenhagen ligger i närheten av Österåkers kyrka. Hur många vet det? På moderna kartor finns namnet inte ens utsatt, där heter det "Smedby industriområde". I gamla tider visste varenda människa i Österåker vad Stenhagen låg. Där fanns nämligen Stenhagens handel och "Fattigstugan",  där Prästgårdsvägen korsade landsvägen från Stockholm till Norrtälje.

På 1980-talet öppnades Hembygdsmuseet i före detta "Fattigstugan". Hembygdsmuseet har haft många besökare under årens lopp, och Österåkersborna har varrit generösa med gåvor, både penninggåvor och gamla saker.

Stenhagens handel tillkom 1856. Hundra år senare, 1956 fanns butiken fortfarande kvar. Men 1964 stängdes Stenhagens handel för gott, och i dag är det Österåkers slöjd- och vävförening som håller till i den gamla handelsboden.

I gamla sockenstugan hölls förr i tiden kyrkliga och kommunala sammankomster. Där samlades man också  till minnesstunder efter begravningar. Möten för konfirmander hölls även i Sockenstugan. På 1960-talet fungerade Sockenstugan också som scoutlokal.

Vid Prästgårdsvägen 4 ligger ett av fyra kubb-hus i Österåker. Det var hus som byggdes med murad ved-kubb i väggkonstruktionen. Den typen av byggnader tillkom i Sverige mest under tiden 1860-1920.

Olle Löfgren