Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Smedbyvandring i sommarvärme .

Under en klarblå himmel med flödande sol och nästan 25  grader varmt genomfördes årets kulturvandring i och kring Smedby. Med marken täckt  av vårblommor och med slån och hägg i full blomning fick deltagarna, under skuggande träd, lyssna till Jörgen Thulstrup som med benägen hjälp av hustru Marianne berättade om Smedbys intressanta historia.

Smedbys ägare var tillsammans med Margretelunds, de stora markägarna i det gamla Österåker.Där fanns de stora arbetsplatserna innan Österåkers moderna historia tog vid. Mänga av dessa män och kvinnor som suttit som ägare till dessa gods,  har även haft stort inflytande på  Sveriges utveckling och historia.
Men långt innan dessa gårdar fanns till ,bodde här folk på höjderna runt den havsvik som täckte de låglänta delarna där koloniområdet nu är beläget. Minnen av dessa fiskare, jägare och odlare upplevs bland de otaliga gravar som finns i omgivningarna.Det går nästan inte att ta ett steg utan att trampa på någon av dessa gravar, bestående av mindre och större övervuxna kullar eller mönsterlagda stenformationer på marken. Dessa våra förfäders gravplatser borde vara bättre vårdade av oss sentida ättlingar
Skrivet av en nöjd deltagare.

Ingemar Jansson