Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Runö by bebodd i många hundra år
Runöområdet har anor från järnåldern. Några gravfält tyder på bosättning från denna tid. Gravfältet vid sidan av kanalen, mittför gravfältet i Ekbacken alldeles ovanför slussen, innehåller 55 gravar, varav 2 högar och stensättningar av rund och rektangulär form. Spår av terrasser och äldre odlingslotter finns även inom områdets nordöstra del.
      Runöhöjden har ett mycket strategiskt läge intill Långhundraledens östra sträckning.
Många mäktiga personer i Sverige, från medeltiden och framåt, har varit ägare till de fem gårdar som ingick i Runö by. En by som i praktiken upphörde i slutet av 1800-talet, då alla de fem gårdarna övergick att ägas och brukas av Gustav Pettersson i Husby.
      Ägare till Östergården, den enda gård där det finns några bostäder kvar, var bl.a. frun till Birger Jarls oäkte sonson  Karl Gregersson. Men även släkterna Flemming, Banér och Brahe har ägt gården.
      Uppgården, som låg längst västerut, ägdes på 1300-talet av Magnus Håkansson, som tillhörde Marina-ätten. Marina var prinsessa och dotter till kung Valdemar, som avsattes av sin bror Magnus Ladulås 1375. Inom Uppgårdens bytomt finns resterna av kallmurade källarvalv, som en del tror kan vara från Magnus Håkanssons tid, d.v.s. kring år 1400.


      Flera av gårdarna har ägts av samma stormän samtidigt och hängt samman med deras ägande av Tuna eller Smedby. Sådana var t.ex. Björnram, Tre Rosor, Bielke, Ryning (riksamiral) och Oxenstierna (riksdrots)
      Tiderna förändrades och under 1800-talet kom båtsman Runman att bli brukare av två av gårdarnas marker.
      Av Mellangården finns idag endast ett hus kvar - statarbostaden där det tidigare bodde fyra familjer. I dag är där bostad och krukmakeri, ägt av Helena Barrsjö Lundin. Nedanför slussen, nära Lillbron som har lång historia, fanns en krog på mark som kallades för bytesplatsen eller marknadsplatsen. I detta område fanns under 1700- talet även ett dragontorp.
      Östergården ägde även en viktig kvarn som främst betjänade Runö och Husby byar. Den sista kvarnen som byggdes av nämndeman Jan Jansson 1856 var av ett ovanligt slag. Det var en stor s.k. skenkvarn där kvarnhuset stod på ett system av hjul och skenor som användes när den skulle vridas upp mot vinden. Vingarna slets av i en storm 1910, varefter kvarnen stod öde tills den brann den 29 juni 1981.
      Nuvarande ägaren till Runö gård är Nils Boström som med god historisk känsla sköter sina 1700-talshus.
      Det moderna Runögårdsområdet började byggas 1983 och projektet innehåller 550 lägenheter av olika slag och upplåtelseformer.

Hans Rockberg


Hans Rockberg visade resterna av Runö kvarn och berättade om konstruktionen.
Ett av keramiker Helena Barrsjö Lundins verk utanför huset där hon bor
Nuvarande Runö Gårds ägare Nils Boström berättar om gården, som har anor från 1700-talet.