Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Hedersdiplom till Carl-Göran Backgård
Stockholms läns hembygdsförbund hade årsmöte i Södertälje den 29 mars, och  belönade då  Carl-Göran Backgård i vår förening med hembygdsförbundets hedersdiplom.
Carl-Göran har bl.a. varit verksam som kassör i vår förening under många år, framhölls det.
Han har också varit engagerad i en rad arbetsgrupper inom ÖHF, bl.a. i grupper som haft hand om våra många byggnader.
Carl-Göran är också en duktig släktforskare, en erfarenhet som kommer till nytta i hembygdsrörelsen.
År 2002 valdes Carl-Göran in i förbundsstyrelsen som suppleant, och redan efter en mandatperiod blev han ordinarie ledamot, ett uppdrag som han nu lämnar på egen begäran.
Carl-Göran har i första hand engagerat sig i länsförbundets framtidsgrupp, sa man vid diplomutdelningen.
Framtidsgruppen har de senaste åren diskuterat och berett frågor som har att göra med de förändringar som varit nödvändiga i förbundet.
Carl-Görans noggrannhet och erfarenhet har varit till stor nytta, sade diplomutdelaren.