Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
90-årige Tage Ohlsson ledde flyttningen av "Vita huset"

Tage Ohlsson, som fyller 90 år den 20 februari, har själv i ÖHF:s jubileumsnummer 1987 berättat om flyttningen av "Vita huset" från Prästgården till Ekbacken. Han berättar bl.a.:

Intill prästgården stod "Vita huset". Det var bristfälligt i yttertaket och i avsaknad av hygieniska anordningar. Köksanordningarna var under all kritik. Länsantikvarien skrev till kyrkorådet att huset med hänsyn till dess ålder borde få stå kvar och rustas upp. Men blev det inte så. Fullmäktige beslutade 1985 att huset skulle rivas.

ÖHF hade länge behövt ett större hus än gamla båtsmanstorpet för sina aktiviteter i Ekbacken. Föreningen insåg snabbt att "Vita huset" var den byggnad vi behövde. En kommitté tillsattes, som skrev ett avtal med kyrkan om rivning och borttagning, helt utan ersättning. Räddningsaktionen från ÖHF - till glädje för kommande generationer Österåkersbor - skulle visa sig vara en god affär för kyrkan, men ack så kostsam för hembygdsföreningen.

Tage Ohlsson ritade förslag till nybyggnad och efter godkännande av stadsarkitekten  och länsstyrelsen fick ÖHF byggnadslov till ett återuppförande i Ekbacken. Rivningsarbetena kom i gång med hjälp av många frivilla medlemmar den 26 juni 1985. Det gällde att ta vara på det mest värdefulla, i första hand lister och golvbräder. Att avlägsna utvändigt panel och puts var ett drygt arbete, liksom rivning av tak och takstolar. Timret plockades ner med mobilkran.

29 oktober 1985 avslutades ruvningsarbetena, som hade dragit 1250 arbetstimmar. Allt på frivillighetens väg, med icke betalt arbetskraft.

1986-87 återuppfördes "Vita huset" i Ekbacken.

I maj 1986 satte ÖHF-medlemmar i gång att återuppföra "Vita huset" i Ekbacken. På bilden Tage Ohlsson, Tore Kraft, Ingvar Jakobsson, Yngve Nilsson och Sture Jansson. I byggarbetslaget ingick också Tage Jansson, Allan Åkerberg och Karl-Erik Hultgren.
(Foto: Evy-Ann Ekholm)