Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Vita Huset
Dansbana och torpställe tas om hand av ÖHF

Hembygdsföreningens styrelse hade sammanträde den 10 januari. På dagordningen stod bland annat  den nybyggda dansbanan i Ekbacken och det gamla Kvisslingbytorpet.

Jörgen Thulstrup rapporterade att föreningen förhandlat med kommunen om Ekbacken.. Det har föreslagits att ÖHF skall äga och förvalta samtliga byggnader, inklusive den nybyggda dansbanan, medan kommunen ansvarar för utomhusmiljön. Styrelsen accepterade förslaget.

Sören Norrby har diskuterat med företaget Riksbyggen om det s.k. Kvisslingbytorpet. Han omtalade för styrelsen att Riksbyggen är villigt att renovera torpet i form av ett elevprojekt i gymnasieskolan. Slänten bakom torpet skall täckas med matjord där syrener kan planteras. ÖHF är berett att överta torpet och hyra ut det, men vill att vatten och avlopp dras in dessförinnan. Kvisslingbytorpet är sannolikt från 1700-talet och K-märkt. Där bodde båtsmän som tillhörde Södra Roslags 2:a båtsmanskompani. Huset får inte ändras eller flyttas. Riksbyggen ska starta bostadsbyggande i omgivningarna. 

En kommitté för skärgårdsfrågor diskuterades. Det handlade om ett samverkansorgan för hembygdsföreningarna i kommunen samt Husarö Lotsmuseum. Styrelsen godkände idén och uppdrog åt Sören Norrby och Ragnar Poijes att utforma ett program för samarbetet i skärgårdsfrågor.

Årets ÖHF-styrelse har organiserat sig: Ordförande Suzanne Hillgren, vice ordförande Sören Norrby, sekreterare Jörgen Thulstrup, vice sekreterare Barbro Svärd, kassör Ingemar Jansson, vice kassörer Carl-Göran Backgård och Hans von Matern.