Hem           Kommittéer            Museer               Föreningsinfo
Copyright 2007 MediaLive
Vita Huset
Torpstugan Båtstorp behöver rustas upp
Vid Hembygdsföreningens styrelsesammanträde den 6 december anmälde styrelseledamoten Ingemar Jansson att Österåkers kommun vänt sig till föreningen och frågat om torpet Båtstorp har något kulturhistoriskt värde. ÖHF-styrelsen enades om att byggnaden har ett visst kulturhistoriskt värde. Men huset har i dag ytterväggar av masonit och befinner sig i miserabelt skick. Torpstugan är emellertid omnämnd redan år 1525 i arvsskiftet efter Brita Tordsdotter på Smedby. ÖHF rekommenderar kommunen att rusta upp torpet för att därefter hyra ut det eller sälja det.

Här är ytterligare några frågor som behandlades vid styrelsemötet den 6 december:

Den s.k. tiondeladan uppe vid Österåkers kyrka vill Hembygdsföreningen utnyttja som förråd, men utan att flytta huset.

Carl-Göran Backgård rapporterade att föreningens ekonomi är god. Uthyrningen av "Vita huset" går bra.

ÖHF har förhandlat med kommunen om Ekbacken. Vår förening kommer att få ansvar för drift och underhåll av samtliga byggnader, inklusive den dansbana som håller på att byggas, medan kommunen ansvarar för utomhusmiljön, inklusive snöröjning.

ÖHF har beställt ytterligare hundra DVD-skivor "Österåker - en vandring i tid och rum". En mycket fin skildring av Österåkers utveckling från jordbruksbygd till centralort i södra Roslagen. Den är gjord av Gunnar Winberg och finns att köpa i vår förening.

Olle Löfgren