40-tal personer på Österskärsvandring i vårsolen
Kulturvandringen i Österskär den 23 maj lockade ett 40-tal deltagare. Den leddes av Olle Löfgren från Hembygdsföreningen och Ove Jansson från Österskärs villaägarförening. Det var soligt och varmt den dagen, och det bidrog väl också till att så många deltog.

Man samlades vid Österskärs järnvägsstation. Järnvägen byggdes i början av 1900-talet och medverkade till att Österskär blev en attraktiv semesterort, eftersom bilar var sällsynta på den tiden. Gruppen vandrade därefter till badplatsen Solbrännan, och till en gruva vid Stråkvägen, där fältspat och kvarts bröts på 1800-talet. Så stannade man till vid dragontorpet Tunanäs, Österskärs äldsta byggnad.
   Nästa intressanta byggnad inrymde för länge sedan pensionat Östergården. Huset övertogs därefter av Katarinastiftelsen med Margit Sahlin i spetsen. Sedan flyttade Nordiskt Musikkonservatorium in i huset med tonsättaren Inger Wikström som ledare. I dag tillhör huset en bostadsrättsförening.

Vandrarna tittade också på ”Gillet” vid Katarinavägen, en gammal fin villa i jugendstil. Till slut var man framme vid den plats intill järnvägsstationen där det fanns en väskfabrik förr i tiden. Där tillverkades bl.a. Unica-boxar, läkarväskor, portföljer och resväskor.

Olle Löfgren
Fot: Leif Svensson