Österåkers Hembygdsförening

Box 606
184 27 ÅKERSBERGA

Besöksadress: Centralvägen 55

Telefon(svarare): 08-540 67980

plusgiro 9814-5


epost: mail@milstolpen.org

Faktablad om
Hembygdsföreningen

Vita Huset

Radio Österåker
Vita Huset
Hembygdsföreningen vill gärna att du meddelar oss din epost-adress, så att vi kan informera om våra aktiviter direkt till dig! Fyll i formuläret här!
Fornminnen i kommunens webbkarta
Nu finns det en karttjänst i kommunens webbkarta som visar fornminnen inom Österåkers kommun tillsammans med havsnivåer från tre olika århundraden, 1100 e.Kr, 500 f.Kr samt 1800 f.Kr.
Läs Mer
Program vinter 2016

GÅVA TILL FÖRENINGEN?
Vid högtidsdagar, såväl glada som ledsamma, blir det allt
vanligare att i stället för blommor eller presenter sätta in pengar
till förmån för organisationer. Denna möjlighet finns även i
Hembygdsföreningen. Föreningen tar emot gåvor och skickar
gåvobrevet till jubilarer, dödsbon eller vad det kan vara fråga om.
Sätt in ett valfritt belopp på plusgiro 9814-5 eller bankgiro
5632-8511, Österåkers hembygds- och fornminnesförening och
skriv ”Gåvan” och namn och adress på mottagaren av
gåvobrevet. Skriv även den text Du vill skall stå på brevet och
datum då skall vara framme hos mottagaren.
Prenumerera på LEDUNGEN och BYGD & NATUR
Sthlm läns hembygdsförbunds tidning heter LEDUNGEN och
utkommer med 4 nummer pr år. BYGD & NATUR är Sveriges
hembygdsförbunds tidning som utkommer med 5 nr pr år.
Prenumereration kostar 100 kr för respektive.
Adress till den förra är Box 6219, 102 34 Sthlm, tel 08-302180
och till den senare box 6167, 102 33 Sthlm, tel 08-345511.
Hem          Arbetsgrupper            Museer              Föreningsinfo         Torp
Milstolpen - Österåkers Hembygdsförening
Vad händer?
Uppdaterad 2017-03-29
Kontaktuppgifter till andra hembygdsföreningar nära oss.
Följ med även på deras hemsidor!
De har säkert spännande program som du kan ta del av.
Klicka här!
Vi behöver hjälp!!!
Servicegruppen!
De som arbetar i föreningen idag är inte många nog för allt det arbete som behövs. Vi behöver bl.a. fler praktiskt arbetande händer, t.ex. i servicegruppen som träffas en gång i veckan (tisdagar och torsdagar kl 10) och jobbar under trevliga former med div. underhållsarbeten på våra hus. Hör av dig och tala om vad du skulle kunna hjälpa till med!
        
Evenemangsgruppen!
En ny kommitté eller arbetsgrupp har bildats, evenemangsgruppen, med uppgift att ansvara för planering, bemanning och genomförande vid ÖHF:s egna arrangemang i Ekbacken, t.ex. Valborgsfirandet, och vid de arrangemang där någon annan än ÖHF har huvudansvaret, t.ex. Kanalens dag. Gruppen svarar för inköp, kaffekokning, servering, lotterier m.m. i samband med aktuella evenemang.
Gruppledningen utgörs av Jörgen Thulstrup (sammankallande), Ingemar Jansson och Hans Rockberg.
Gruppen söker villiga att ingå i en "resurspool".
Kom gärna med förslag på personer för poolen .

Kontakta:
Barbro Svärd
tel. 08-540 217 64
e-post:
barbro.svard@milstolpen.org


klart.se

Hembygdsmuseets båda temautställningar har nu dokumenterats i serien ÖHF:s småskrifter. Är du intresserad av att ta del av denna intressanta utveckling av Österåkers historia så hör av dig till Hembygdsföreningen med e-post till
mail@milstolpen.org eller till Jörgen Thulstrup med epost till jorgen@thulstrup.se
eller per telefon 540 233 59. Häftet, som är på 84 sidor, kostar 50 kr +25 kr i porto om det skall skickas med post.

Stockholms alla hembygdsföreningar !

Klicka här!
Äldre nummer av
Milstolpen
Ladda ner foldern om Hagbystugorna, genom att klicka på bilden ovan!

Formulär för
intresseanmälan
funktionär ÖHF

Ekbackens historia är från början ett gravfält från järnåldern vid stranden av Åkerströmmen som var den nedre delen av Långhundraleden. De ekar som finns där idag är 2-300 år gamla, några är äldre. Ekar var "kungens träd" och reserverade för kungens behov av timmer till skeppsbygge. När man började bygga stora fartyg av stålplåt fick ekarna stå kvar.

Marken ägs av kommunen och disponeras av Hembygdsföreningen. Byggnaderna äga av föreningen. Förutom Vita Huset, som fungerar som hembygdsgård, finns ett båtsmanstorp (som är museum) samt två dragontorp, som är uthyrda för verksamhet som passar ihop med Henbygdsföreningens arbete.Vi äger också dansbanan. Programmen i Ekbacken planeras tillsamman med kommunens kulturförvaltning, som står som arrangör för många av arrangemangen.

Vita Huset var tidigare ett bostadshus vid Österåkers kyrka. När kyrkan inte behövde det längre fick ÖHF erbjudande om att överta det på villkor att det flyttades. Huset var rappat med vit kalkputs, som måste tas bort för rivning och flytt. Man upptäckte då att bottenvåningen var i uselt skick (rutten) så att den inte gick att flytta. Dagens hus är övervåningen och vinden. Vi har behållit namnet.

Kungaparets besök är 2010 var kommunens arrangemang, där ÖHF endast såg till att våra hus var öppna och flaggan hissad.

Båtsmansmuseet är ett autentiskt båtsmanstorp från Roslagen, som flyttats till Ekbacken i likhet med de övriga byggnaderna (utom dansbanan). Om du så önskar kan vi visa det. De indelta soldaterna i vår del av Uppland var antingen båtsmän till Flottan eller dragoner (beridet infanteri) till Armén.
Nu finns vi även på Facebook!!!
Kolla

ÖHF:s höstmöte i Vita Huset den 20 november
hade samlat ett 40-tal medlemmar.
Det stora ämnet var hur vi skall hantera  Hagbystugorna i framtiden.
En arbetsgrupp skall förbereda en proposition till årsmötet i april.
Efter mötet blev det uppskattad underhållning av trubaduren Christian W Lindberg
Filmen
När järnvägen kom till Åkersberga
har haft premiär och
kan ses här!

Extraföreställningar på Facklan!
Måndag 10 april kl 15:00 och kl 19:00
Torsdag 25 maj kl 13:00
Söndag 28 maj kl 13:00

Välkommen till en
Mindful Gökotta i Trastsjöskogen
i Österåker
den 25 maj 2017 kl 08.00 - 10.30.
Samling vid Kolgärdets P-plats.
Mer information Bengt Rundquist 0708-390701 eller bengt@friluftsliv.nu